Tujuh Perkara Mulia

Tujuh Perkara Mulia

Al-kisah :

Ketika sedang berjalan-jalan, suatu hari Rasulullah bertemu dengan Sa'ad bin Ma'az al Anshari. Ketika sedang berjabat tangan, Rasulullah merasakan sesuatu yang kasar di telapak tangan Sa'ad.

"Kenapa tanganmu ?? Coba kulihatnya," tanya Rasulullah.

"Ini bekas mis-ha yang kupukul-pukulkan ke tanah untuk mencari nafkah bagi keluargaku," jawab Sa'ad.

Mis-ha adalah sejenis alat pertanian yang menyerupai cangkul.

Mendengar jawaban itu, Rasulullah lalu mencium tangan Sa'ad dan berkata : "Inilah tangan yang tidak akan di sentuh oleh api neraka".

Sabda Rasulullah itu menunjukkan betapa mulianya pekerjaan sebagai petani. Dalam hadist yang lain, dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Abu Nu'aim, Rasulullah bersabda :
"Ada tujuh macam pekerjaan yang pahalanya masih mengalir meski dia sudah masuk liang kubur, yaitu :
1. Mengajarkan ilmu pengetahuan
2. Mengalirkan air sungai
3. Menggali sumur untuk air minum
4. Menanam pohon untuk penghijauan
5. Mendirikan masjid atau tempat ibadah
6. Mewariskan kitab suci Al-Qur'an
7. Mendidik anak yang berakti dan memohonkan ampun baginya sesudah dia meninggal dunia


...
Semoga kita mampu melaksanakan amalan diatas, minimal salah satunya saja...., amin.

No comments:

Post a Comment