Kata-kata rayuan Islami...

Aku tak searif Abu Bakar Ash-Shidiq, tak seberani Umar bin Khatab, tak sekaya Usman bin Affan, tak segagah Ali bin Abi Thalib. Tapi aku akan berusaha membimbingmu kepada jalan Alloh SWT dan senantiasa berikhtiar, Amien...Maknanya: ..., (resapi sendiri ya...)Sumber: Status facebook seorang kawan.

No comments:

Post a Comment